Crestem Romani

 

Termeni și condiții

 

Introducere

Școala Națională Românească Online (vom utiliza ”SNRO”) vă oferă serviciile unei platforme web de tip educațional.

  • Acest acord descrie termenii și condițiile care reglementează serviciile disponibile și utilizarea acestei platforme web;
  • Pentru a putea fi utilizator, trebuie să citiți și să fiți de acord necondiționat cu toți termenii și toate condițiile conținute în prezentul acord;
  • Prezentul acord se aplică domeniului web scoalanationala.ro și tuturor subdomeniilor acestuia.

Definiții

Produs – platforma educațională SNRO este un produs informatic ce constă într-o bază de date ce conține cursuri de Limba română, Istoria și Geografia României la nivel de programă școlară a Ministerului Educației Naționale (MEN) pentru nivelul de vârstă 10-18 ani.

Furnizor – ARPEC Romania este proprietarul de drept al platformei educaționale SNRO. Este proprietarul conținutului Produsului cât și al formei și aspectului acestuia.

Beneficiar – orice persoană fizică sau juridică care accesează online platforma în Zona publică sau Zona de studiu, ca simplu vizitator sau utilizator înregistrat.

Zona publică – este zona din platforma SNRO vizibilă publicului larg din postura de simplu vizitator.

Zona de studiu – este zona din platforma SNRO care poate fi accesată doar dacă în prealabil beneficiarul si-a înregistrat datele personale creând un cont de utilizator. 

Condiții generale de utilizare

Trebuie să respectați toate politicile puse la dispoziție în cadrul Serviciilor.

Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conținutului pe care îl accesați. Dumneavoastră ca utilizatori SNRO, accesați servicii de informare, servicii de studiu și informare școlară. Nu aveți dreptul și nu puteți să utilizați conținutul din cadrul Serviciilor noastre, decât dacă deveniți utilizatori ai serviciilor noastre.

Serviciile noastre afișează și conținut care nu aparține SNRO. Responsabilitatea pentru acest conținut revine exclusiv entității care îl pune la dispoziție. În ceea ce privește utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră, putem să vă trimitem anunțuri privind serviciile, mesaje administrative și alte informații. Puteți renunța la unele dintre aceste comunicări sau la toate, printr-un mesaj trimis din pagina de contact Furnizorului.

La momentul începerii utilizării serviciilor SNRO puteți opta să fiți de acord sau nu ca Furnizorul să realizeze sondaje de opinie, campanii de fiidelizare și campanii de promovare în rândul utilizatorilor folosind ca mijloace de comunicare contul de utilizator, adresa de email sau numărul de telefon, dezabonarea putând fi solicitată oricând prin mesaj din pagina de contact.

 

Contul dvs. SNRO

Pentru a utiliza serviciile SNRO, este necesar un Cont SNRO. Prin contractarea sistemului SNRO de către dumneavoastră sau tutorele dumneavostră, puteți deveni una din următoarele categorii de utilizatori: student sau lector.

Politicile de confidențialitate SNRO explică modul în care tratăm datele dvs. cu caracter personal și în care vă protejăm confidențialitatea atunci când utilizați Serviciile noastre.

 Confidențialitatea datelor

Informațiile cu caracter personal pe care le utilizați pentru a beneficia de serviciile SNRO și cele privind activitatea desfășurată de dvs. sunt confidențiale, protejate cu sisteme de securitate și nu vor fi utilizate decât pentru a asigura funcționalitatea, conform regulilor de utilizare prevăzute pe site.

Pentru detalii privind utilizarea datelor personale, vă rugăm accesați documentul Politica de confidențialitate. Aceste prevederi se întregesc cu dispozițiile legale în vigoare.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies în legătură cu Platforma educațională SNRO, privit total sau parțial, indiferent de format, teritoriu sau termen, sunt rezervate exclusiv Furnizorului, cu excepția cazului în care au fost cedate sau licențiate expres și în scris de acesta unei alte persoane.

Ideile originale aspectul și modul de organizare ale acestei platforme sunt recunoscute și protejate internațional © și nu pot fi folosite de alte persoane sau instituții pentru a furniza servicii similare.

SNRO poate, fără o notificare în prealabil, să întrerupă sau să înceteze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului, fără a motiva această acțiune.

Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală atrage răspunderea penală și/sau civilă, conform legii în vigoare.

Dreptul de retragere

Beneficiarul care are acces în Zona de studiu în baza unui cont de utilizator și care dorește să se retragă de pe platforma educațională, o poate face solicitând printr-un mesaj în pagina de Contact către Secretariat. 

Solicitarea se va înregistra în termen de 15 zile calendaristice, urmând a fi soluționată de către Serviciul tehnic în termen de 30 de zile calendaristice de la data trimiteri mesajului de retragere.

După retragere contul beneficiarului de utilizator va fi închis, urmând ca datele personale ale acestuia să fie păstrate în baza de date conform legilor existente.

Garanții și declinarea responsabilității

Furnizăm Serviciile la un nivel de aptitudine și atenție rezonabil, cu respectarea securității, integrității și confidențialității datelor și sperăm că vă va face plăcere să le utilizați. 

Prin utilizarea Platformei de educaționale SNRO, toate categoriile de Beneficiari își exprimă acordul, în orice circumstanțe, că Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzător pentru conținutul platformei și/sau al materialelor educaționale preluate de la terți parteneri. Furnizorul nu poate fi răspunzător pentru neplăcerile sau pagubele produse de către problemele tehnice suferite de partenerii noștri ale căror servere găzduiesc platforma.

Soluţionarea litigiilor

Eventualele litigii ce ar putea apărea în legătură cu utilizarea Platformei educaționale SNRO, conform prezentelor condiții prezentate în acest text, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus soluționării de către instanțele judecătorești competente.

Clauze finale

Prezentul acord este supus în întregime legilor românești și internaționale și poate fi modificat fără acordul nimănui. Modificările vor fi notificate pe prima pagină a platformei și vor fi aplicabile de la data aducerii la cunoștința publică, cu excepția modificărilor condițiilor financiare de utilizare a site-ului, care nu pot intra în vigoare decât pentru anul ulterior celui în care au fost făcute publice.

În orice situație în care dvs. aveți obiecțiuni sau rezerve față de oricare dintre prevederile din prezentul acord și a modificărilor care vor surveni, aveți obligația de a înceta de îndată utilizarea serviciilor noastre.

Pentru informații sau lămurirea oricăror neclarități ne puteți scrie la unul din email-urie prezentate la rubrica CONTACT.

Prin continuarea accesării platformei Utilizatorul declară în mod conștient că îndeplinește condițiile legale cerute pentru a utiliza serviciile oferite de Furnizor, că a luat la cunoștință în totalitate prevederile prezentului acord și a înțeles pe deplin modul de funcționare a serviciilor oferite prin intermediul site-ului nostru.